Välkommen!

  • Kvinnocirkeln Sverige (KCS) riktar sig till hivpositiva kvinnor i hela Sverige som har olika bakgrund, är i alla åldrar och som är av alla nationaliteter.
  • Vårt syfte är att vara verksamma som en stödförening och ge hivpositiva kvinnor i hela landet kamratstöd.
  • Vi vill, genom information utåt, öka förståelsen för hivpositiva kvinnors situation i Sverige och internationellt.
  • Kvinnocirkeln Sverige vill belysa förekomsten av hiv även utanför de mer kända riskgrupperna. Vi önskar att vi på det sättet bidrar till att minska smittspridningen.