World AIDS Day (WAD)

På Världsaidsdagen (World AIDS Day/WAD) 2021 medverkade Kvinnocirkelns ordförande Inger Forsgren under minnesstunden i Maria Magdalena kyrka på Södermalm. Minnesstunden anordnades i samarbete mellan Posithiva Gruppen, Kvinnocirkeln Sverige, Svenska kyran och Stockholms Gaykör.

Inger Forsgren (KCS)

Studiedeltagare sökes!

Lever du med hiv och har flyttat från hemlandet för att bo i Sverige? I samarbete med Folkhälsomyndigheten genomför Umeå Universitet studien ”En intervjustudie med personer med migrantbakgrund som lever med hiv i Sverige”. Tryck här för att läsa mer om studien. På länken hittar du även informationsblad om studien på andra språk (Engelska, Arabiska, Somali, Thai, Farsi, Tigrinja, Franska och Spanska).

Aktiviteter juni-september

KCS har inte bestämt något datum för nästa medlemsträff ännu. Mer information om nästa träff kommer inom kort. Dock finns det andra insatser som vi kan rekommendera under de kommande månaderna:

  • 15 juni: Webbinarium: ”Hur är det att leva med hiv under pandemin?” Läs mer
  • 3 juli: Storytelling/berättarworkshop för kvinnor som lever med hiv (utomhus i Stockholm) Läs mer
  • 4 september: Må bra-dag för kvinnor som lever med hiv Läs mer

Hiv och covid-vaccin

Ett antal medlemmar i KCS har hört av sig till ordförande i KCS, Inger Forsgren, med frågor kring covidvaccinet. Inger ställde följande frågor till Catharina Missailidis, överläkare på Venhälsan i Stockholm:

  • Bör kvinnor som lever med hiv vaccinera sig?
  • Kan vårt immunförsvar “slås ut” eller försämras av de olika vaccinsorterna?
  • Behöver vi vara oroliga för AstraZenecas vaccin?
  • Är det några underliggande sjukdomar som personer med högt/lågt blodtryck och de som äter Waran blodförtunnande medicin eller liknande ska tänka på vid vaccination?

Catharina svarade såhär:

Det är utan tvekan starkt rekommenderat att vaccinera sig för HIV bärare! Den rekommendationen är världsomfattande och lyfts fram i alla HIV rekommendationer.

Det finns inga studier som pekar ut HIV-bärarskap som enskild riskfaktor för svår COVID, men i USA har man sett en viss riskökning för HIV bärare som sannolikt relaterar till samsjuklighet (övervikt, njursvikt, lungsjukdom, rökning, diabetes bla). Det finns även brittiska rekommendationer att HIV bärare med svagt immunförsvar (CD4<200) och nysmittade bör prioriteras för vaccination utifrån signaler att dessa löper större risk för svår COVID.

COVID vaccination innehåller inte levande/smittsamt virus och är säkert att ta för alla individer, även gravt immunsvaga. Vaccinerna kan inte slå ut en persons immunförsvar eller på något sätt påverka ens immunförsvar negativt. Det som man däremot ser som en risk utifrån erfarenhet av andra vaccin är att vaccinerna inte förmår aktivera kroppens immunförsvar tillräckligt för ett gott skydd hos HIV bärare.  Det finns däremot inga starka signaler på detta i nuläget. 

Vaccinationsrisken för svår koagulationspåverkan som bla kopplats till Astra Seneca och Jansen är oklar och vi vet i nuläget inte vem som kan vara i risk. Finns inget som talar för att HIV bärare ökar risken. Inte heller är kvinnligt kön en säker faktor. Det som är viktigt att komma ihåg är att den risken är ofantligt liten (promille) gentemot en relativt hög risk för att dö svår COVID. Om man har samsjuklighet ( hjärt/kärl sjukdom, diabetes, njursvikt, övervikt, lungsjukdom, missbruk (rökning, etyl)) och är äldre än 60 är risken hög och ökar behovet av vaccination.

Mitt budskap till gruppen är att ta COVID vaccination, oavsett producent! Alla vaccin skyddar mot svår covid vilket gruppen (beroende på ålder och samsjuklighet) löper högre risk att få.

Hiv och covidvaccin – rapport från frågestund 11 mars 2020

I mars anordnade Posithiva Gruppen, PG Väst, Noaks Ark och Posithiva Gruppen Norr en Posithiv Plattform online på temat leva med hiv och vaccin mot covid-19. På plats för att svara på frågor fanns Anna Mia Ekström, infektionsöverläkare och professor i global infektionsepidemiologi och Ronnie Ask, sjuksköterska som arbetar på Venhälsan på Södersjukhuset sedan 22 år.

Läs rapporten från frågestunden här.

Årsmöte och ny styrelse

Lördagen den 27 februari 2021 anordnades KvinnoCirkeln Sveriges årsmöte online. Inger Forsgren valdes till ny ordförande. Den nya styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Inger Forsgren
Vice ordförande
: Merja Maanmies
Sekreterare: Jemila
Kassör: Marcela Samur Jarufe
Ordinarie ledamot: Monica
Suppleanter: Agneta, Bente, Bridget McCarthy

Ny hemsida

Du surfar nu på KvinnoCirkeln Sveriges nya hemsida. Vi var tvungna att stänga ner den gamla pga. problem med webbhotellet. Illustrationerna du ser här på sidan är gjorda av Ruhani.

Konferens: Kvinnor och hiv 2020

Fredagen den 16 oktober arrangerades heldagskonferensen “Kvinnor och hiv 2020”. Konferensen var ett samarbete mellan Posithiva Gruppens verksamhet Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv och KvinnoCirkeln Sverige. Hela konferensen spelades in, och du kan ta del av inspelningen nedan (spola ungefär 13 minuter fram för att komma till konferensstart).

Posithiva Gruppen har tagit fram en rapport som sammanfattar konferensens innehåll. Tryck på fyrkanten ”Fullscreen” för att läsa på storskärm, ev. på pilen ”Download” för att ladda ner rapporten som pdf.

Om du vill ha rapporten i tryckt format, maila info@kunskapsnatverk.se