På årsmötet 26 februari 2022 valdes Merja in som ny ordförande för KCS.