Två till tre gånger per år bjuder vi in till medlemsträffar (möten eller resor), varav en träff är årsmötet då vi väljer en ny styrelse. Medlemsträffarna ger våra medlemmar möjlighet att umgås och utbyta erfarenheter med andra kvinnor i samma situation.

På våra träffar bjuder vi ofta in föreläsare eller workshopledare som kan leda samtal kring ett aktuellt ämne. Vi samtalar och diskuterar utifrån våra egna perspektiv och erfarenheter. På träffarna erbjuder vi också deltagarna att prova på olika friskvårdsaktiviteter.

KCS medlemmar har ofta frågor som rör:

  • möjlighet att föda egna barn
  • psykologer och gynekologer inriktade på hivpositiva kvinnor
  • informationsplikt vid sex
  • rehabilitering, arbetsträning och sjukersättning
  • medicinutveckling samt biverkningar av hivmediciner
  • arbete och hälsa

Information om kommande medlemsträffar hittar du här på hemsidan, och inbjudan skickas även ut per post och eller e-post till alla våra medlemmar. Kontakta oss gärna om du saknar information om någon träff.

KOMMANDE MEDLEMSTRÄFFAR:

På grund av coronapandemin har vi inte satt datum för nästa träff. Vi kommer att skriva här samt skicka ut information till registrerade medlemmar när vi vet mer.

Kommande aktiviteter anordnade av och/eller i samarbete med andra aktörer:

  • 4 september: Må bra-dag för kvinnor som lever med hiv Läs mer