Kvinnocirkeln Sverige (KCS) är en rikstäckande förening för kvinnor som lever med hiv. Syftet är att ge hivpositiva kvinnor i hela landet kamratstöd och genom utåtriktad information öka förståelsen för hivpositiva kvinnors situation i Sverige och internationellt. KCS har kring 200 medlemmar från hela landet.

KCS är den enda nationella kamratförening som riktar sig uteslutande till hivpositiva kvinnor. Vi har sedan 1995 erbjudit stöd, gemenskap och information till kvinnor som lever med hiv genom medlemsträffar, samtal och andra aktiviteter. Alla i Kvinnocirkelns styrelse lever själva med hiv vilket innebär att KCS styrs av kvinnor som lever med hiv för kvinnor som lever med hiv.

Alla kvinnor som lever med hiv i Sverige är välkomna att bli medlemmar i KCS. Kvinnor som lever med hiv är ingen homogen grupp och i KCS möts människor med vitt skilda bakgrund, ålder och erfarenheter. Det är kvinnor mitt i livet, det är pensionärer och studenter. Det är systrar, mammor och partners. Vissa har levt med hiv sedan 1980-talet, andra har nyligen fått sin diagnos. Genom KvinnoCirkeln Sveriges mötesplatser får kvinnor som lever med hiv möjlighet att söka stöd hos varandra, samt utbyta tankar och erfarenheter av att leva med hiv.

Organisationen har nära samarbeten och utbyten med andra aktörer och organisationer, i Sverige och utomlands.

Här kan du läsa våra stadgar

Här kan du läsa vår senaste verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021

I samband med vårt 25-årsjubileum 2020 tog vi fram en jubileumsfolder.
Tryck på bilden för att bläddra i foldern:

Alla illustrationer här på hemsidan samt i jubileumsfoldern är gjorda av Ruhani (länk till Ruhanis hemsida).