KCS ordinarie årsmöte genomfördes lördagen den 24 februari 2024. 28 personer deltog på plats. I tillägg hade två fullmakter lämnats in. 

På årsmötet behandlades bland annat en proposition från styrelsen, som handlade om nedläggning av föreningen. I propositionen förklarades att styrelsen tycker föreningen ska läggas ner dels på grund av att föreningen inte har kapacitet att tillgodose behoven i målgruppen, dels på grund av att kvinnor som lever med hiv numera (sedan 2023) kan bli fullvärdiga medlemmar i Posithiva Gruppen (PG), som KCS redan har ett nära samarbete med. Vidare skrev styrelsen i propositionen att de anser att det finns chans att skapa en samlad, stark röst för alla som lever med hiv. Du kan läsa hela propositionen här.

På årsmötet hölls en lång och innehållsrik diskussion kring propositionen, och efter diskussionen antog årsmötet propositionen (dvs. röstade för att lägga ner föreningen). Enligt KCS stadgar så måste upplösning beslutas på årsmötet och ett därpå följande medlemsmöte med minst en månads mellanrum, eller på två på varandra följande årsmöten. Det krävs två tredjedelars majoritet vid båda besluten. Styrelsen återkommer med information om när nästa beslut kring propositionen ska tas. 

På årsmötet valdes också en ny styrelse för KCS. Ordförande Agneta fick fortsatt förtroende, tillsammans med styrelseledamöterna Marcela, Isabella, Annelie och Jemila. Till suppleanter valdes Yvette och Rebecka.

Om du har frågor om årsmötet, propositionen och processen framåt är du välkommen att höra av dig till info@kcs.nu.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *