1 december lanserade Folkhälsomyndigheten sin nya “Att leva med hiv”-enkät som handlar om hur livet är för dig som lever med hiv i Sverige i dag.

Frågorna handlar om dina erfarenheter, känslor, behov, relationer, din hälsa och din upplevda livskvalitet. Kunskapen från enkäten är viktig när nya insatser för personer som lever med hiv ska tas fram.

Enkäten vänder sig till alla som lever med hiv i Sverige och finns tillgänglig på svenska och engelska. Dina svar kan inte kopplas till dig och det tar cirka 20 minuter att svara på frågorna.

Om du lever med hiv och är 18 år eller äldre är du välkommen att delta! Enkäten är öppen från den 1 december 2021 fram till den 31 januari 2022.

TRYCK HÄR FÖR ATT DELTA I ENKÄTEN!

Tryck här för att läsa mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Leave a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *