Ett antal medlemmar i KCS har hört av sig till ordförande i KCS, Inger Forsgren, med frågor kring covidvaccinet. Inger ställde följande frågor till Catharina Missailidis, överläkare på Venhälsan i Stockholm:

  • Bör kvinnor som lever med hiv vaccinera sig?
  • Kan vårt immunförsvar “slås ut” eller försämras av de olika vaccinsorterna?
  • Behöver vi vara oroliga för AstraZenecas vaccin?
  • Är det några underliggande sjukdomar som personer med högt/lågt blodtryck och de som äter Waran blodförtunnande medicin eller liknande ska tänka på vid vaccination?

Catharina svarade såhär:

Det är utan tvekan starkt rekommenderat att vaccinera sig för HIV bärare! Den rekommendationen är världsomfattande och lyfts fram i alla HIV rekommendationer.

Det finns inga studier som pekar ut HIV-bärarskap som enskild riskfaktor för svår COVID, men i USA har man sett en viss riskökning för HIV bärare som sannolikt relaterar till samsjuklighet (övervikt, njursvikt, lungsjukdom, rökning, diabetes bla). Det finns även brittiska rekommendationer att HIV bärare med svagt immunförsvar (CD4<200) och nysmittade bör prioriteras för vaccination utifrån signaler att dessa löper större risk för svår COVID.

COVID vaccination innehåller inte levande/smittsamt virus och är säkert att ta för alla individer, även gravt immunsvaga. Vaccinerna kan inte slå ut en persons immunförsvar eller på något sätt påverka ens immunförsvar negativt. Det som man däremot ser som en risk utifrån erfarenhet av andra vaccin är att vaccinerna inte förmår aktivera kroppens immunförsvar tillräckligt för ett gott skydd hos HIV bärare.  Det finns däremot inga starka signaler på detta i nuläget. 

Vaccinationsrisken för svår koagulationspåverkan som bla kopplats till Astra Seneca och Jansen är oklar och vi vet i nuläget inte vem som kan vara i risk. Finns inget som talar för att HIV bärare ökar risken. Inte heller är kvinnligt kön en säker faktor. Det som är viktigt att komma ihåg är att den risken är ofantligt liten (promille) gentemot en relativt hög risk för att dö svår COVID. Om man har samsjuklighet ( hjärt/kärl sjukdom, diabetes, njursvikt, övervikt, lungsjukdom, missbruk (rökning, etyl)) och är äldre än 60 är risken hög och ökar behovet av vaccination.

Mitt budskap till gruppen är att ta COVID vaccination, oavsett producent! Alla vaccin skyddar mot svår covid vilket gruppen (beroende på ålder och samsjuklighet) löper högre risk att få.