Lördagen den 27 februari 2021 anordnades KvinnoCirkeln Sveriges årsmöte online. Inger Forsgren valdes till ny ordförande. Den nya styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Inger Forsgren
Vice ordförande och sekreterare:

Kassör:
Ordinarie ledamöter:
Ersättare: