Lördagen den 27 februari 2021 anordnades KvinnoCirkeln Sveriges årsmöte online. Inger Forsgren valdes till ny ordförande. Den nya styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande: Inger Forsgren
Vice ordförande
: Merja Maanmies
Sekreterare: Jemila
Kassör: Marcela Samur Jarufe
Ordinarie ledamot: Monica
Suppleanter: Agneta, Bente, Bridget McCarthy