Viktig information om GDPR

Den 25 maj får EU en ny lagstiftning, GDPR, för att förstärka enskilda personers rättigheter kring integritet. Enligt lagen krävs ditt samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter.

Genom att vara medlem i KCS samtycker du till att vi lagrar dina uppgifter. Om du inte samtycker att vi lagrar dina personuppgifter eller har andra frågor så kontakta oss på telefon 070 891 60 60 eller info@kcs.nu.

Vi sparar namn, kontaktuppgifter och födelseår.

Dessa uppgifter lagras så länge du är medlem, eller återkallar ditt samtycke.

KCS har aldrig, och kommer aldrig att dela medlemmars uppgifter med någon annan.

Mer information om lagen finns på www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen.