Sammanställning av enkätsvar Maj 2014

Sammanställning av enkätsvar Maj 2014

Den här gången ställde vi frågor om hur våra medlemmar mår. Vidare så gällde en del frågor styrelsen. Hur vi kan förändra eller förbättra vårt arbete.
Vi fick 28 svar ( av 36 deltagare sammanlagt ).
Merparten av medlemmarna svarade att de mådde sämre än bra. Det var mycket problem med det psykiska måendet. Många kände sig ensamma och hade dåligt med sociala kontakter.Lite kontakt med andra positiva var genomgående.
På frågan hur Kcs ska synliggöras var svaren många. Annons i lokaltidningar, inslag i radio, dela ut broschyrer till vårdcentraler, blogga, m.m.
Vi informerar redan alla infektionskliniker och kuratorer i landet.
Att hemsidan ska updateras oftare. Vilket vi har gjort i höstas, nu kan vi även gå in och skriva inlägg, så kika gärna in oftare på hemsidan…
Alla svarar positivt på styrelsens arbete och tycker att vi är engagerade. Vilket känns jättekul för oss i styrelsen och ger oss kraft att fortsätta framåt och förbättra oss hela tiden.
I det stora hela så betyder Kcs väldigt mycket för våra medlemmar.Man märker ett större behov av att få veta mer om sin sjukdom, mediciner och biverkningar.
Många ifrågasätter sitt dålig mående mer idag, finns en önskan om att må bättre.
Vi kommer att skicka ut information i form av broschyrer till infektionsklinikerna, även affisch om att stödlinjen finns.
Till hösten hade vi föreläsare som pratade om krishantering.
Hälsningar Kcs styrelse