Om oss

Kvinnocirkeln Sverige (KCS) riktar sig till hivpositiva kvinnor i hela Sverige som har olika bakgrund, är i alla åldrar och som är av alla nationaliteter.

Vårt syfte är att vara verksamma som en stödförening och ge hivpositiva kvinnor i hela landet kamratstöd. Vi vill, genom information utåt, öka förståelsen för hivpositiva kvinnors situation i Sverige och internationellt.

Kvinnocirkeln Sverige vill belysa förekomsten av hiv även utanför de mer kända riskgrupperna. Vi önskar att vi på det sättet bidrar till att minska smittspridningen.

Föreläsningar

KCS genomför föreläsningar om hur det är att leva med hiv/aids. Vi riktar oss främst till skolor och behandlingshem samt vårdpersonal men även andra grupper.

Vid intresse vänligen kontakta oss på info@kcs.nu eller på tel. 08-20 30 82 tisdagar kl 10-14.

Välbefinnande

Foto: Klearchos Kapoutsis.©