Medlemsträffar


Foto: Kate Ter Haar. ©

Foto: Kate Ter Haar. ©

KCS har idag ca 200 medlemmar i hela landet. Vi träffas tre gånger per år på våra medlemsträffar, varav en träff är årsmötet då vi väljer ny styrelse. Dessa sammankomster ger våra medlemmar möjlighet att träffas och få utbyte av andra kvinnor i samma situation och kanske komma ur sina många gånger ofrivilliga isoleringar.

På våra träffar anlitar vi olika föreläsare i något aktuellt ämne som kan leda en diskussion i änet utifrån våra egna perspektiv och erfarenheter. På träffarna försöker vi få möjlighet att prova på olika friskvårdsaktiviteter, t.ex. bad, qigong, gymnastik, kroppsbehandlingar eller annat.

Som medlem i KCS är du garanterad anonymitet! KCS medlemmar har ofta frågor som rör: – Möjlighet att föda egna barn. – Psykologer och gynekologer som är specifikt inriktade på hivpositiva kvinnors situation. – Informationsplikten vid sexuella förbindelser. – Samtalspartners i samma situation. – Rehabilitering och arbetsträning för att återgå till arbete för dem som har förtidspension, sjukbidrag eller är sjukskrivna. – Biverkningar pga. bromsmediciner samt forskning om nya mediciner. – Hivpositiva kvinnors arbetssituation och hälsa. Välkommen!