Medlemsträff i Sandviks gård, Norrköping

Vi har haft en medlemsträff i Sandviks gård, Norrköping 7-9 oktober . Vi var 28 personer och hade information om kvinnonätverket. Vi hade små diskussionsgrupper  och alla fick göra sin röst hörd. Malin och Karina visade bilder och berättade om konferensen i Durban. Vi har även under året haft ett samarbete med Posithiva gruppen (PG) med flera plattformar.

Jag vill också meddela att en mycket betydande person, Hans Nilsson, har gårtt bort och representanter och som vän, har KCS medverkat på Hans begravning och skänkt pengar till stödfonden istället för blommor. Vi i styrelsen vill tacka för det gångna året och önskar en god fortsättning .

 

Hälsningar KCS styrelse.