Länkar

Nedanstående länkar, adresser och telefonnummer går till våra syskonföreningar och till paraplyorganisationen Hiv-Sverige.

Hiv-Sverige / Riksförbundet för hivpositiva
(Paraplyorganisation)
Tjurbergsgatan 29
118 56 Stockholm
Tel: 08-714 54 10
E-post: info@hiv-sverige.se
Hemsida: www.hiv-sverige.se

Posithiva Gruppen
(Rikstäckande patientförening för hivpositiva män som har sex med män)

Tjurbergsgatan 29
118 56  Stockholm
Tel: 08-720 19 60
E-post: pg@posithivagruppen.se
Hemsida: www.posithivagruppen.se

Positiva Gruppen Syd
Barkgatan 11
214 22 Malmö
Tel: 040-791 61
Fax: 040-789 29
E-post: info@pgsyd.se

Hemsida: www.pgsyd.se

Positiva Gruppen Väst
Nordhemsgatan 50
413 06 Göteborg
Tel: 031-14 35 30
E-post: 
pgvast@bostream.nu
Hemsida: www.pgvast.se

Kamratföreningen Oasen

(Sammanslutning för alla hiv-positiva afrikaner)
Eriksbergsgatan 46
114 30  Stockholm
Tel: 08-689 77 80
Fax: 08-689 77 13
E-post: 
oasen@kamrat.org
Hemsida: 
www.kamrat.org

Kamratföreningen Convictus
(Stödorganisation för hivpositiva med missbrukarbakgrund och för hemlösa)
Box 13066
103 02 Stockholm
Besöksadress: Blekholmsgatan 2
Tel: 08-668 07 06
Mob: 070-714 63 21
Fax: 08-464 71 99
E-post: 
convictus@convictus.org
Hemsida: 
www.convictus.org

Länkar till andra föreningar och aktörer

Noaks Ark
Eriksbergsgatan 46
114 30  Stockholm
E-post: info.stockholm@noaksark.org
Hemsida: 
www.noaksark.org

RFHL – Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende
www.rfhl.se

Hivportalen
www.hivportalen.se

Juristfirman Alma
Åsa Cronberg
www.juristfirmanalma.se

Positiva Gruppen Mitt
Gruvgatan 2
791 62 Falun
E-post: kontoret@positivagruppenmitt.se