Nätverk för familjer som lever med hiv

Stockholm 2015-02-12

Nätverk för familjer som lever med hiv
Hej!

Vi har startat ett nätverk för familjer som lever med hiv. Ökad förståelse om hur familjen påverkas av att leva med en närstående som lever med hiv är viktigt för att kunna stödja hela familjen på bästa sätt. Genom nätverkskvällar får man träffa andra familjer som man kan prata med om sitt liv, dela erfarenheter, umgås och öppna upp för samtal.

Vi vill nå ut till alla som lever i någon form av familj oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Vi tror på att alla är lika mycket värda, vi är emot diskriminering och självklart har vi tystnadsplikt på alla våra träffar. Våra aktiviteter kommer att ske i samarbete med kvinnocirkeln i Sverige. Våra aktiviteter är kostnadsfria och vi kommer att ha begränsat antal platser varje gång därför behöver vi få in intresseanmälan så fort som möjligt så vi kan börja planera aktiviteter. Vi kommer att bjuda på fika och trevligt sällskap!

Hälsningar,

Hiv-Sverige
Christina Franzén
Ordförande

Är du intresserad av att delta eller känner någon som är det hör gärna av er till mig!
Mail: sara.nasstrom@hiv-sverige.se
Mobil: 076 555 6792
Du kan läsa mer på www.hiv-sverige.se

Bästa hälsningar,

Sara Näsström
Projektledare

Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som tillsammans med sju medlemsföreningar, arbetar för att ständigt skapa förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv.